Er wonen veel verschillende mensen op de wereld,  iedereen ziet er anders uit.

Er heerst een schoonheidsideaal waardoor vrouwen die er anders uit zien aan zichzelf gaan twijfelen.

Daarom wil Makasi een voorloper zijn van culturele inclusiviteit om het zelfbeeld van de vrouw te verbeteren.

Dit doen wij door producten te maken voor vrouwen met een etnische achtergrond.

Producten waarbij zij centraal staan bij het ontwerpen ervan. 

 

Met de kracht van empowerment wil Makasi de vrouwen helpen om trots te zijn op hun identiteit.

 

Diversiteit is schoonheid